Gestión de residuos y estocs en el Vallès Oriental

A Llorens|gmr complim les normatives T-1567 i el E-227-96, marcades per la Generalitat de Catalunya, que ens autoritzen a la gestió, transport i/o valorització de residus