Destruccion_residuos_construccion_Llorens

Construcció
 

Es consideren residus de la contrucció tots aquells que es generen en una construcció, una demolició, una rehabilitació o unes reformes. El volum de residus de la construcció generats al nostre país és molt important i tenen un gran potencial pel que fa a la seva reutilització i reciclatge.

Llorens|gmr analitza les necessitats de cada obra. Una vegada definida la solució més adient per al projecte, organitza el sistema de contenidors i recollida més àgil i còmoda. Finalment, a la seva planta, Llorens|gmr disposa de la infraestructura per tractar cada element de manera específica, segons la legislació més exigent.

En aquest sector s’inclouen també materials tòxics que cal gestionar amb la màxima cura. És en aquest punt on intervé la nostra divisió de gestió de residus perillosos Llorens|rp.