Manipulació logística
 

Per les seves característiques, es tracta d’una indústria que genera molt residu valoritzable.

Llorens|gmr disposa de màquines, contenidors i compactadores que permeten optimitzar la classificació i emmagatzematge dels residus generats en aquest sector.

D’aquesta manera es redueix el cost del transport i s’augmenta la rendibilitat del subproducte generat.