coure


Metal·lúrgia
 

La llarga experiència de Llorens|gmr en el sector dels ferrallers ens permet oferir el màxim rendiment econòmic per als residus fèrrics, no fèrrics i metalls com per exemple: alumini, acer inoxidable, coure, cables, etc., que valoritzem per a donar-los una nova vida.

Llorens|rp també tracta la resta de residus que genera l’activitat metal·lúrgica, com són els fluids de refrigeració, els lubricants, els dissolvents o les aigües residuals, entre d’altres.