Residuos químicos


Química i Farmacèutica
 

Les activitats químiques i farmacèutiques produeixen residus que exigeixen un tractament altament rigorós per la perillositat i el risc que poden comportar.

Els nostres qualificats professionals de la divisió de Llorens|rp són els encarregats d’oferir aquest tractament exclusiu a aquesta classe de residus químics, prioritzant, en la mesura del possible, el cumpliment del landfill 0.

Llorens|dc també intervé en aquest sector. Comptem amb contenidors i sistemes de transport d’alta seguretat per oferir-te un servei el més segur possible.