Gestió de residus al Vallès Oriental

Recollida de residus
 

Instal·lació d’elements d’emmagatzematge i posterior recollida dels residus per a aprofitar, al màxim, la classificació en origen.

Llorens|gmr disposa d’una àmplia gamma de contenidors, compactadores i maquinària per tal de dotar-te dels instruments més adequats a les teves necessitats. Tipus d’equips:

. Roto premses/Rotocompactors

. Compactadors estàtics

. Compactadors mòbils o autocompactadors

. Contenidors intermitjos de totes les mides

. Voltejadors

. Contenidors C-30

. Contenidor C-6