contenidor residus

Compactadors estàtics

Es tracta de dispositius per a productors grans. Són ideals per a comprimir grans quantitats de residus i materials reciclables (paper, cartró, plàstic…) en contenedors tancats. Es poden integrar perfectament en el procés de producció i eliminació de residus, el volum dels quals es redueix de forma molt considerable, ja que estan dissenyats de tal forma que el compactador i el contenedor es fixen un a l’altre per un sistema d’acoplament.

Característiques:

. Obertura d’ompliment extremadament gran.

. Capacitat de processament extremadament elevada.

. Gran força de compactació, de fins a 360 kN.