ampolles

Compactadors mòbils

Útils per a reduir volums dels residus i freqüència de recollida, tant per a grans productors com per a productors mitjans de residus industrials. Són compactes i molt flexibles. Comprimeixen els residus i materials reciclables de manera senzilla, en un contenidor tancat, i redueix els gastos en personal i transport. Aquests compactadors estan pensats per a residus de gran volum com envalatges, cartrons, plàstics i altres materials de rebuig.

Característiques:

. Per contenidors estàtics o basculants.
. Obertura d’ompliment extremadament gran.
. Capacitat de processament extremadament gran.
. Gran força de compactació, de fins a 370 kN.