ampolles

Roto premses/Rotocompactors

Aparell que permet efectuar la recollida de cartró en espais petits. Per augmentar la productivitat és important reduir espais i viatges interns entre el lloc on es genera el residu fins al contenidor, normalment situat a l’exterior. Amb aquest tipus de màquina, podràs eliminar les tradicionals gàbies i contenedors i compactar, de forma automàtica, tot tipus de residu sec: cartró, paper, plàstic, envasos i caixes. S’obtenen bales a sobre d’un palet d’aproximadament 1m³.

Característiques:

. Reducció del volum gràcies al procés de trituració-compactació.

. Dimensions externes reduides.

. Tambor específic segons el material a compactar.

. Alimentació contínua.

. No necessita personal específic per a manipular-la.