Servicio de recogida de residuos en la empresa

Voltejadors

Unitats per distribuir per l’empresa generadora de residus, que permet adaptar-se a les seves necessitats específiques. Es col•loquen a la boca de l’equip de compactació, permetent a l’empresa ser autosuficient en el buidat dels contenedors intermitjos.