coure

Segregació de residus

Anàlisi integral per separar i classificar les matèries amb l’objectiu de facilitar-ne el reciclatge i la posterior valorització. Això permet una reducció del rebuig o brossa que minimitza el cost de la gestió i redueix l’impacte ambiental, garantint, en la mesura del possible, el compliment del landfill 0.