transport


Transport de residus

Llorens|gmr és experta en la creació de sistemes logístics que permetin reduir al mínim la despesa en transport a través d’una moderna flota de vehicles autoritzats i homologats.