rebuig


Valoració i reciclatge de rebuig

S’esgoten totes les possibilitats tècniques i econòmiques per a obtenir aquelles fraccions susceptibles de ser valoritzades i/o reciclades (cartró, plàstic, fusta, ferralla, metalls, bateries…). Llorens|gmr compta amb una planta de tractament de residus on es recuperen, classifiquen i embalen els residus amb la finalitat de treure’n el màxim rendiment per al client.